Zwrot za prawnika z OC sprawcy

W uchwale z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 75/11) Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu przedsądowym (likwidacyjnym) w ramach pomocy świadczonej przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Koszty te mogą stanowić szkodę majątkową, która podlega naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obecnie już nie ma wątpliwości, że koszty zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego czy też adwokata) stanowią ubytek w majątku poszkodowanego. Wydatek ten pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z wypadkiem bądź kolizją drogową.

Wobec powyższego skorzystanie z pomocy radcy prawnego/adwokata może być podstawą zwrotu takich kosztów już na etapie postępowania prowadzonego przez ubezpieczyciela z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC sprawcy). Usługa prawna może mieć przełożenie na sprawę, a jednocześnie wpływa na oszczędność czasu.

Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom poszkodowanych/uprawnionych w wypadkach komunikacyjnych/kolizjach drogowych Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Szamryk wprowadziła możliwość zasięgnięcia w konkretnej sprawie informacji pod numerem telefonu +48 22 299 35 10 o przysługującym prawie do zwrotu wydatków poniesionych w ramach pomocy prawnej świadczonej w związku z wypadkiem komunikacyjnym/kolizją drogową, a także pomaga w uzyskaniu tego zwrotu.

Tym samym jeżeli doznałeś szkody w wypadku komunikacyjnym bądź kolizji drogowej zapraszamy do sprawdzenia czy w twojej sytuacji przysługuje zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika poniesiony na etapie prowadzonego postępowania likwidacyjnego z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC sprawcy).

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Przemysław Szamryk

 

Tel.: +48 22 299 35 10

e-mailkancelaria.pszamryk@gmail.com