Kwi29

#Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wzór praktyczny

Przemysław Szamryk        29 kwietnia 2017        2 komentarze

Witaj Czytelniku,

Dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić refleksją dotyczącą prowadzonej przez moją Kancelarię sprawy, która szczególnie utkwiła mi w pamięci. Była to sprawa o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zgłosiła się do mnie poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która samodzielnie prowadziła sprawę przed Ubezpieczycielem. Po wstępnej analizie sprawy poinformowałem Klientkę, że w mojej ocenie na etapie postępowania likwidacyjnego sprawa zmierza do jej zakończenia. Ubezpieczyciel pomimo złożonego odwołania nie wypłacił już jakichkolwiek uzasadnionych świadczeń.

Wtedy też powiedziałem Klientce, że w mojej ocenie Ubezpieczyciel na etapie postępowania likwidacyjnego z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych już nie wypłaci dalszych kwot należnych z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania, pomimo że istnieje duża szansa na wywalczenie znacznie wyższych świadczeń przed sądem. Pomimo tych argumentów Klientka bała się wnosić powództwo do sądu o zasądzenie dalszych świadczeń.

Z początku nie wiedziałem czym warunkuje swoją decyzję. Z obiektywnych przesłanek stanu sprawy wynikało, że świadczenia przyznane przez Ubezpieczyciela zostały znacznie zaniżone. Zacząłem więc dopytywać poszkodowaną. Dopiero po rozmowie okazało się, że poszkodowana bała się kosztów sądowych związanych z wytoczeniem sprawy w szczególności, że nie stać jej na ich pokrycie.

Powiedziałem Klientce, że jej stan majątkowy i sytuacja rodzinna może uzasadniać zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponadto sam fakt wypłaty części odszkodowania i zadośćuczynienia nie powoduje, że tracisz możliwość uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Nawet w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie, jeżeli Ubezpieczyciel wypłacił Ci część świadczenia, a ty je zużyłeś np. na potrzebne leczenie, leki, rehabilitację, opiekę itp. to również w dalszym ciągu może Ci przysługiwać zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Dopiero po tych wyjaśnieniach strach Klientki minął. I wiesz co Czytelniku? Zdecydowała się na wniesienie sprawy do sądu.

Najpierw złożyła przygotowany przez moją Kancelarię wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych oraz o ustanowienie mojej osoby jej pełnomocnikiem z urzędu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Następnie jak tylko otrzymałem informację o ustanowieniu pełnomocnikiem z urzędu został w imieniu Klientki sporządzony i wniesiony pozew do sądu.

Jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy, a po otrzymaniu pozwu Ubezpieczyciel podjął pertraktacje ugodowe, które zakończyły się zawarciem satysfakcjonującej dla Klientki ugody sądowej. Dalsza kwota przyznana przez Ubezpieczyciela była o 3 razy wyższa niż ta przyznana na etapie postępowania likwidacyjnego.

Można rzec, że gdyby Klienta odpuściła dochodzenie roszczenia przed sądem, to przyznane na etapie postępowania likwidacyjnego kwoty nie zrekompensowałyby w pełni doznanej przez nią krzywdy i szkody.

Jeżeli Ty Czytelniku chciałbyś również skorzystać z możliwości zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia mojej osoby Twoim pełnomocnikiem z urzędu, to niżej prezentuję wzór praktyczny, z którego mógłbyś z powodzeniem skorzystać.

Kliknij w link poniżej:

zwolnienieodkosztów-sądowychodszkdowanie.pdf (433 pobrania)

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania znajdziesz tutaj

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Lipiec 26, 2018 o 19:30

witam. czy do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć uzasadnienie? pozdrawiam

Odpowiedz

Przemysław Szamryk Lipiec 27, 2018 o 17:24

Szanowna Pani Agnieszko, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych powinien zawierać uzasadnienie. Polecam zapoznać się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 20.02.2017 r., I ACz 187/17, w którym ww. Sąd podkreślił, że z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych musi jednoznacznie wynikać, że strona nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Samo złożenie przez stronę wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i dołączenie do niego oświadczenia o stanie majątkowym nie jest wystarczające do uznania, że taki wniosek może zostać merytorycznie rozpoznany.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: