Paź9

Najem pojazdu zastępczego u Ubezpieczyciela – tak, ale nie za długo

Przemysław Szamryk        09 października 2017        Komentarze (0)

Zadzwonił do mnie rozżalony Poszkodowany, którego auto uległo uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej. Poszkodowany skarżył się na problemy z likwidacją jego szkody z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie wypłaty odszkodowania za korzystanie z najmu pojazdu zastępczego.

Był zaskoczony faktem, że tuż po zgłoszeniu szkody Ubezpieczyciel najpierw zaproponował mu korzystanie z najmu pojazdu zastępczego w współpracującym z nim zakładem naprawczym, a później odmówił kontynuowania najmu pojazdu zastępczego, pomimo że w dalszym ciągu auto Poszkodowanego nie zostało naprawione.

Po analizie wypowiedzi klienta poinformowałem go, że takie postępowanie Ubezpieczyciela jest niedozwolone i nie zasługuje na akceptację. Klient nie posiadając innego auta skorzystał z oferty odpłatnego najmu pojazdu zastępczego. Po ukończeniu najmu zgłosił roszczenie o zwrot najmu pojazdu zastępczego do Ubezpieczyciela. Niestety Ubezpieczyciel nie uznał tych kosztów odmawiając przyznania ich refundacji.

Stanowisko Ubezpieczyciela było tym bardziej nieuzasadnione, gdyż sam sporządził kosztorys szkody, w którym przyjął kwotę naprawy w nierynkowej wysokości. Zakład naprawczy współpracujący z Ubezpieczycielem nie zgodził się na naprawę pojazdu w kwocie wskazanej przez Ubezpieczyciela. Po otrzymaniu ustalonej przez zakład ubezpieczeń kwoty odszkodowania, Poszkodowany przystąpił do naprawy pojazdu. Najem pojazdu zastępczego zakończył się w dniu zakończenia naprawy i odebrania pojazdu przez Ubezpieczyciela.

W niniejszej sprawie doszło do zaniżenia refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego. Nie jest tak, że Ubezpieczyciel pokrywa tylko te koszty, które zaakceptował w ramach skierowania do określonej przez siebie firmy zajmującej się najmem pojazdów zastępczych. Jeżeli bowiem zakład ubezpieczeń nie zgadza się na dalsze kontynuowanie najmu pojazdu zastępczego, jest możliwe samodzielne korzystanie w dalszym ciągu z najmu takiego pojazdu. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego”

Bez wątpienia celowe i ekonomicznie uzasadnione jest korzystanie z najmu pojazdu zastępczego w okresie oczekiwania na naprawę pojazdu.
Dopiero środki finansowe uzyskane przez Ubezpieczyciela pozwalają Poszkodowanemu na zlecenie naprawy pojazdu.
Poszkodowany nie ma obowiązku przeznaczania w pierwszej kolejności swoich środków finansowych na naprawę, a następnie oczekiwanie na ich zwrot przez Ubezpieczyciela.

Dodatkowo postępowanie likwidacyjne Ubezpieczyciela miało wpływ na sam proces zlecenia realizacji naprawy. Wobec odmowy przystąpienia do naprawy pojazdu w zakładzie naprawczym współpracującym z Zakładem Ubezpieczeń, Poszkodowany słusznie oczekiwał na otrzymanie odszkodowania, po czym zlecił naprawę pojazdu w innym zakładzie. Co do zasady Poszkodowanemu za cały okres wynajmu auta trwający począwszy od uszkodzenia pojazdu do ukończenia naprawy przysługuje refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Zatem niewskazane było odmówienie przez Ubezpieczyciela przyznania tych kosztów w okresie przekraczającym okres akceptowalnego najmu przez Ubezpieczyciela w współpracującym z nim zakładem naprawczym, a pominięcie rzeczywistego czasu i wszystkich elementów mających wpływ na niemożność korzystania z uszkodzonej rzeczy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: