Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Przemysław Szamryk

 

ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

 

Tel.: +48 22 299 35 10

e-mail: kancelaria.pszamryk@gmail.com

 

*****

Możesz również skontaktować się ze mną poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, lecz konieczne do odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odpowiedzi.

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych, co następuje:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Szamryk z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 2 lok. 31 (dalej: Administrator). Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria.pszamryk@gmail.com lub pisemnie na adres wskazany wyżej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub przez czas konieczny podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w obu przypadkach nie dłużej niż 10 lat od zakończenia świadczenia usługi prawnej.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.
  • Pani/Pana danych osobowych nie będą udostępniane innym podmiotom prócz podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Dojazd do kancelarii:
 

*****