Maj3

Brak polisy OC u kierowcy auta – co robić

Przemysław Szamryk        03 maja 2016        Komentarze (0)

Brak polisy OC u kierowcy auta - co robić

Witaj Czytelniku w czasie Majówki! Opowiem ci dzisiaj przypadek Pana Romana, dla którego tegoroczna Majówka nie rozpoczęła się zbyt dobrze.

Pan Roman wraz z rodziną postanowił wybrać się na Mazury. W takcie podróży zatrzymał go patrol Policji. Jak w tej sytuacji standardowo bywa, funkcjonariusz Policji poprosił go przygotowanie dokumentów: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC pojazdu. Nagle po okazaniu dokumentów Pan Roman usłyszał, że jego ubezpieczenie OC straciło ważność.

Co w takiej sytuacji Czytelniku można zrobić?

Powołaj się na automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile składka za mijający rok została przez Ciebie w całości opłacona. Pamiętaj, że Policjant może Cię prosić o przedstawienie dowodu opłacenia składki za ubezpieczenie. Warto mieć zatem taki dowód przy sobie gdy powołasz się na automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczenia OC.

Sam fakt nieposiadania polisy OC z aktualnym okresem ubezpieczenia nie oznacza, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wygasła.

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zatem co następnie powinieneś zrobić?

Opłacić składkę za ubezpieczenie OC u dotychczasowego Ubezpieczyciela.

No, dobrze. Ale co w sytuacji gdy okaże się, że tegoroczna składka jest znacznie wyższa od zeszłorocznej.

Również możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń i rozwiązać umowę ubezpieczenia OC zawartą automatycznie u dotychczasowego Ubezpieczyciela. Za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej przysługiwać będzie Ci zwrot składki.

Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w poniższych artykułach:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: