Październik 2016

Paź19

Do jakiego sądu wnieść pozew o zadośćuczynienie z OC sprawcy

Przemysław Szamryk        19 października 2016        2 komentarze

Czytelniku z poprzedniego artykułu mogłeś dowiedzieć się, że w przypadku uszkodzenia ciała lub wystąpienia rozstroju zdrowia wskutek wypadku komunikacyjnego z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych możesz żądać naprawienia szkody poprzez przyznanie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Takiego świadczenia w pierwszej kolejności możesz żądać od ubezpieczyciela. Jednakże gdy ubezpieczyciel nie przyzna Ci świadczenia, czy […]

Paź10

Niewiarygodne, a jednak można odmówić zadośćuczynienia

Przemysław Szamryk        10 października 2016        Komentarze (0)

Nie tak dawno zgłosiła się do mnie poszkodowana z wypadku komunikacyjnego zmagająca się z urazem kręgów szyjnych. Otrzymała decyzję ubezpieczyciela o odmowie przyznania zadośćuczynienia z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w skrócie OC sprawcy). Ubezpieczyciel w wydanej decyzji poinformował poszkodowaną, że: zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o […]